Autoin Bjørnerudveien 19

Ombygging /oppgradering av næringsbygg (bilverksted, karosseri, klargjøring, dekkhotell)

Om prosjektet

Total kost: 1.300000 kr eks.mva.

Arbeid er utført etter rammeavtale (timer og medgått utstyr):

  • Ny Led belysning i hele lokale
  • Tilkobling / opplegg til nytt teknisk utstyr . (Kompressor, VVB, løftebukker, vifter, pumper)
  • Ladeanlegg til elbil 400V (trafo fra 230V-400V -55KW)
  • Ombygging av el tavle
  • Utvendig belysning
  • Data / Tele

Flere referanser