SolenergianleggHVORFOR SOLENERGI?


Som energikilde er solen uovertruffen. Hvert år mottar jorda 15 000 ganger mer energi fra solen enn det jordens befolkning bruker. Selv i Norge gir solen 1500 ganger mer energi enn det vi bruker. Avhengig av hvor på jordkloden man befinner seg så gir solen en energimengde fra 700 til over 2 200 kWh/kvm per år.

Solen er en gratis, miljø- og klimavennlig energikilde som kan høstes og benyttes lokalt. Solenergi har potensiale til å bli den viktigste fornybare energikilden i fremtiden, og det er nå en sterk vekst i bruk av solenergi på verdensbasis.

Også her i nord er ressursgrunnlaget mer enn godt nok til at det er fornuftig å bygge solenergianlegg. Norge har en solinnstråling på en horisontal flate på 700–1 000 kWh/kvm per år. Til sammenlikning har et nytt bygg som følger TEK10 et energibehov på 95-225 kWh /oppvarmet bruksareal (BRA) per år. Med andre ord så mottar et normalt skyggefritt norsk bygg langt mer energi i form av solinnstråling enn det bygget bruker på et helt år, og solenergiteknologiene er allerede modne nok til å dekke store deler av et byggs energibehov.

Energimarkeder over hele verden er i endring; stadig flere forbrukere produserer, eller ønsker å produsere, energi til å dekke hele eller deler av eget forbruk. Dette er en utvikling vi bør ønske velkommen også i Norge. Solenergi har flere fordeler som tilsier at energiformen bør spille en vesentlig større rolle for å dekke energibehovet i den norske bygningssektoren, for eksempel:

• Det er en klimavennlig form for energiproduksjon som ikke medfører naturinngrep. • Strøm produseres hvor den skal brukes, uten tap i nettet. • Det er en viktig bidragsyter for å oppnå mål for byggsektoren, som nullenergihus og plussenergihus. • Det er en god løsning for både eksisterende og nye bygg – med svært rask byggetid. • Det kan gi bygg med spennende arkitektur og bedre energisertifisering. • Det er minimalt med driftskostnader og vedlikehold de neste 20–30 årene etter installasjon. • Det skaper miljøengasjement blant folk og bedrifter.

Selve installasjonen av anlegget i bolig gir deg kr 10 000,- i støtte. Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet anlegget har. Totalt kan du få kr 28 750,- i støtte for anlegg opp til 15kW.

Ved installasjon av anlegget vil vi sende netteier forhåndsmelding om installasjonen, og registrerer deg som pluss-kunde. Det betyr at du produserer strøm og kan sende denne energien ut på nettet, hvor du da får betalt for hver kW du selger. Det finnes også løsninger hvor man kan få installert batteri hvor du da sparer på energien du har produsert. Denne energien kan da f.eks brukes på kveld/natt til lading av el-bil.

Det er et stort potensiale for solenergianlegg på industri, kontorbygg, boligsameier og landbruk. Her finnes det store flater som kan utnyttes. Verdien på boliger og eiendommer vil med installasjon av solenergianlegg få en verdiøkning, lavere driftskostnader, og økt fokus på miljøengasjementet.

Ved å logge seg inn på sitt anlegg, kan man følge med på produksjonen og se statistikk:

Referanser fra tidligere installasjoner

Arvid, Kløfta

«Brukte K2 elektro til installasjon av solenergianlegg, punktlig og vedlig bra kvalitet på utført jobb».

Svein Gunnar, Lørenskog

«Anlegget produserer mer enn forventet, veldig fornøyd med installasjonen og utførelsen til K2 elektro».