Strømmen er dyrere nå, enn når det var kulde i januar. Velg solenergi nå.

Jon Sindre i K2 Elektro
5. april 2018
Vi er en lærlingbedrift
4. september 2018
Show all

Strømmen er dyrere nå, enn når det var kulde i januar. Velg solenergi nå.

Som energikilde er solen uovertruffen. Hvert år mottar jorda 15 000 ganger mer energi fra solen enn det jordens befolkning bruker. Selv i Norge gir solen 1500 ganger mer energi enn det vi bruker. Avhengig av hvor på jordkloden man befinner seg så gir solen en energimengde fra 700 til over 2 200 kWh/kvm per år.
Solen er en gratis, miljø- og klimavennlig energikilde som kan høstes og benyttes lokalt. Solenergi har potensiale til å bli den viktigste fornybare energikilden i fremtiden, og vi ser nå en sterk vekst i bruk av solenergi på verdensbasis.
Også her i nord er ressursgrunnlaget mer enn godt nok til at det er fornuftig å bygge solenergianlegg. Norge har en solinnstråling på en horisontal flate på 700–1 000 kWh/kvm per år. Med andre ord så mottar et normalt skyggefritt norsk bygg langt mer energi i form av solinnstråling enn det bygget bruker på et helt år, og solenergiteknologiene er allerede modne nok til å dekke store deler av et byggs energibehov.
Når vi snakker om solenergiteknologier, så skiller vi mellom solceller (PV – photovoltaics) og solfangere. Solceller omdanner solstråler til strøm, mens solfangere omdanner solstråler til varme.

Energimarkeder over hele verden er i endring; stadig flere forbrukere produserer, eller ønsker å produsere, energi til å dekke hele eller deler av eget forbruk. Dette er en utvikling vi bør ønske velkommen også i Norge. Solenergi har flere fordeler som tilsier at energiformen bør spille en vesentlig større rolle for å dekke energibehovet i den norske bygningssektoren, for eksempel:
*Det er en klimavennlig form for energiproduksjon som ikke medfører naturinngrep.
*Strøm og varme produseres hvor den skal brukes, uten tap i nettet.
*Det er en viktig bidragsyter for å oppnå mål for byggsektoren, som nullenergihus og plussenergihus.
*Det er en god løsning for både eksisterende og nye bygg – med svært rask byggetid.
*Det kan gi bygg med spennende arkitektur og bedre energisertifisering.
*Det er minimalt med driftskostnader og vedlikehold de neste 20–30 årene etter installasjon.
*Det skaper miljøengasjement blant folk og bedrifter.
*Det frigjør elektrisitet som per i dag brukes i bygg, slik at denne energien i stedet kan brukes i industrien, i transportsektoren og kan erstatte fossil elektrisitet i andre land.

Synes du dette hørtes spennende ut? Kontakt oss i K2 Elektro for mer informasjon, og eventuelt en uforpliktende prisvurdering av din bolig eller næringseiendom. Vi har satt opp mange slike anlegg, og har veldig god erfaring med det.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *